Świetlica w Gniewkowie odzyskała świetność

1160

Rozpoczęty w ubiegłym roku remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie dobiegły końca. Jedna z największych świetlic wiejskich w gminie Dobromierz, po wielu latach oczekiwań (a jeszcze niedawno marzeń) mieszkańców, zyskała wygląd i funkcję na miarę standardów europejskich.

Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian, podłóg, wymianę parkietu i posadzek, wymianę pokrycia dachowego, otynkowanie i malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i w zapleczu sanitarnym, instalacji grzewczo-wentylacyjnej, wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem gazowym oraz wymianę instalacji elektrycznej. Dodatkowo w trakcie remontu nastąpiła konieczność wyburzenia zaplecza socjalnego i postawienia tej części obiektu od fundamentów. Ponadto w ramach realizacji funduszu sołeckiego, który stał się skutecznym instrumentem powierzonym mieszkańcom, zakupiono stoły i krzesła do sali widowiskowej. Nie sposób też nie wspomnieć o obecnym estetycznym wyglądzie placu przed tym obiektem, gdzie wyburzono stare budynki gospodarcze. Dodatkowo dzięki dofinansowaniu, które pozyskała gmina z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, położono nowy chodnik z brukowej kostki betonowej i wybudowano parking. Świetlica jest teraz dobrze widoczna z drogi. Odsłonięty został również duży obszar wokół budynku, który będzie odpowiednio zagospodarowany.

Działania rozpoczęte przez wójta Jerzego Ulbina, sołtysa Pawła Kwiatkowskiego i radnego poprzedniej kadencji Janusza Zawadzkiego, przyniosły więc zamierzone rezultaty. Przez lata mocno niedoinwestowany Gniewków zyskał nie tylko za sprawą świetlicy, ale i takich zadań jak: budowa wodociągu, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i remont dróg. Wielu mieszkańców odbiera te działania w kategoriach olbrzymiego sukcesu. I słusznie. Nikt bowiem wcześniej na taką skalę nie spełnił oczekiwań tej lokalnej społeczności.

Efekt prac remontowych gniewkowskiej świetlicy będzie można zobaczyć podczas uroczystego otwarcia, które nastąpi w sobotę 2 maja o godz. 17:00. Do udziału w tym wydarzeniu wójt Jerzy Ulbin zaprasza nie tylko mieszkańców Gniewkowa, ale i wszystkie osoby, które tegoroczną majówkę postanowią spędzić właśnie w gminie Dobromierz. Oprócz przecięcia wstęgi, poświęcenia obiektu, na scenie z autorskim repertuarem wystąpią uczniowie z miejscowej szkoły, zespoły folklorystyczne, odbędzie się pokaz sekcji karate i zabawa taneczna. Niespodziankę dla wszystkich gości przygotowali współorganizatorzy imprezy: sołtys Paweł Kwiatkowski wraz z radą sołecką, radny Krzysztof Kołodyński i Koło Gospodyń Wiejskich.