Rusza termomodernizacja GOKSiR-u

  282

  Długo wyczekiwane zadanie obejmujące termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu staje się faktem. Wykonawca dzisiaj rozpoczął prace.

  Umowa podpisana przez wójta Jerzego Ulbina z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapewnia dofinansowanie w wysokości blisko 900 tys. zł. Całkowita wartość projektu to ponad 1,2 mln zł.

  Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez realizację działań związanych z termomodernizacją, modernizacją źródeł ciepła z zastosowaniem pompy ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych.

  W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną następujące prace budowlane:

  modernizacja co,
  modernizacja oświetlenia,
  wymiana drzwi zewnętrznych,
  wymiana okien, modernizacja wentylacji,
  ocieplenie ścian zewnętrznych,
  ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
  ocieplenie podłogi na gruncie,
  wymiana pokrycia dachowego,
  roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
  roboty elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne związane z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej typu ,,Off-Grid”,
  roboty w zakresie instalacji sanitarnych.
  Pomieszczenia zostały już opróżnione, a księgozbiór zabezpieczony i przewieziony do Szkoły Podstawowej w Roztoce.

  Biuro GOKSiR tymczasowo zostanie przeniesione do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu.
  Planowany termin zakończenia prac to sierpień br.

  Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.3. ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.4 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.