Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  350

  B U R M I S T R Z  J A W O R Z Y N Y  Ś L Ą S K I E J

  ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  zabudowanej, położonej we wsi Bolesławice w granicach działki Nr 125/2 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00020126/1.

  Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się :

  – budynek użytkowy wielofunkcyjny zrealizowany w zabudowie półzwartej przylega do sąsiedniego budynku mieszkalnego oznaczonego Nr 7. Budynek posiada dwie pełne kondygnacje nadziemne oraz częściową kondygnację strychu, na której również wydzielono pomieszczenia użytkowe. Pomieszczenie usytuowane na I piętrze obejmuje wysokością także kondygnację strychową. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z materiałów ceramicznych. Obiekt posiada dwupołaciowy dach płaski o konstrukcji drewnianej. Kubatura budynku 1960 m 3.Powierzchnia użytkowa budynku 412,91 m2.

  – wiata drewniana wolno stojąca o podstawowej konstrukcji drewnianej ze ścianami osłonowymi z trzech stron, pokryta dachem. Kubatura wiaty 135 m3. Powierzchnia zabudowy 41,08 m2.

  Działka 125/2 ,obręb Bolesławice znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem Bł.48.MN/U oraz we fragmencie na terenie drogi publicznej zbiorczej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDZ1/2.

  Cena wywoławcza wynosi – 295.000,00 zł.

  Minimalne postąpienie – 2 950,00 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2017 r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ,pok. Nr 2, parter.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości

  10 % ceny wywoławczej tj. 29 500,00 zł, w terminie do dnia 13.07.2017 r. na konto: Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej BZ WBK S.A. O/Świdnica 81 10902369 0000 0001 0258 2272 .

  Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9.

  Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stronie internetowej pod adresem:
  www. jaworzyna.net.bip w (zakładce Przetargi na nieruchomości)
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 85-88-230, 85-88-233, 8587-164,8 587-165 wew. 29 w godzinach pracy urzędu.

  W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć się telefonicznie bądź zgłosić się w pok. Nr 16 , II piętro Urzędu Miejskiego.