Posłuchaj, ile tracisz każdego dnia (FOTO)

698

Chciałbym marzyć. Nie wiem jak. Chciałbym spać. Nie wiem jak. Chciałbym żyć. Ale jak?” – osoby z różnymi niepełnosprawnościami natykają w swoim życiu na wiele przeszkód. Często dla nich barierą nie do przejścia jest znalezienie pracy. Mimo swoich niepełnosprawności, są pracownikami uczciwymi, szczerymi, pewnymi chęci i zapału. Co zrobić, by pracodawcy to docenili? Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy dzisiejszej konferencji.

Dziś o godz. 12.00 w sali widowiskowej Teatru Miejskiego w Świdnicy odbyła się konferencja, zatytułowana „(Nie)pełnosprawni w drodze do aktywności zawodowej – posłuchaj ile tracisz każdego dnia”, zorganizowana przez powiat świdnicki, miasto i gminę Świdnica oraz gminę Strzegom. Pojawili się na niej m.in.: poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłodzka, wicestarosta Zygmunt Worsa, członek zarządu powiatu Alicja Synowska, wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, zastępca prezydenta Świdnicy Szymon Chojnowski, burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta i wójt Marcinowic Władysław Gołębiowski. Konferencja rozpoczęła się nietypowo, bo od przedstawienia grupy teatralnej „Czyści formaliści” z Wrocławia. Aktorzy swą sztukę rozpoczęli siedząc na widowni. Dopiero po zwróceniu uwagi publiczności przenieśli się na scenę. Swym wystąpieniem „Czyści formaliści” chcieli pokazać z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne i jak ciężko jest im wejść na rynek pracy. – To co zaprezentowali artyści to nie fikcja, tylko niestety rzeczywistość. Spektakl powstał na kanwie wspomnień osób niepełnosprawnych, które zechciały nadać bieg temu przedstawieniupodkreśliła prowadząca konferencję Elżbieta Pienio, kierownik Strzegomskiego Centrum Kultury. – Ta konferencja jest szansą dla wszystkich stron. Ona przyniesie korzyści zarówno pracodawcom jak i osobom z niepełnosprawnościami. Pracodawcom bo takie osoby są niezwykle szczere, o otwartych sercach, o takich cechach charakteru, niezbędnych do wykonywania dobrej pracy. Mam nadzieję, ze dzięki tej konferencji, dla osób niepełnosprawnych zapali się zielone światełko w drodze do uzyskania pracy, która by przynosiła satysfakcję i zadowolenie – mówiła Elżbieta Pienio. Głos zabrał także wicestarosta Zygmunt Worsa. – Mam nadzieję, że te informacje, które państwo uzyskacie, chwila refleksji, wymiana poglądów będzie zaczątkiem wszystkich przemyśleń i działań na rzecz osób niepełnosprawnych – mówił wicestarosta. Spotkanie było okazją do podsumowania trwającego od 1 maja 2008 roku projektu „Droga do aktywności”, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skorzystało z niego 408 osób, a koszt ogólny wyniósł 4 mln 553 tys. 896 zł. Jego głównym celem było m.in. nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnościami oraz podjęcie takich działań, które będą prowadziły do poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie. W ramach projektu organizowano kursy adekwatne do potrzeb rynku pracy, m.in. kurs języka angielskiego, na prawo jazdy kat. B, komputerowy, na wózki widłowe czy kurs florysta – bukieciarz. Podejmowano działania o charakterze środowiskowym, integracyjne czy kulturalne, tj. np. wspólne robienie i pieczenie pierniczków czy ozdób świątecznych.- Dzięki tym działaniom udało się przywrócić tym osobom wiarę w to, ze mogą pracować, podnieść ich wartość. Daliśmy im szansę na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, nauczyliśmy ich jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. Przez różnego rodzaju działania poprawiliśmy ich sytuację rodzinną. Niektórym pomogliśmy ukończyć szkołę lub podjąć studia. Z naszych informacji wynika, ze około 30% uczestników projektu jest zatrudnionych i to jest wielki sukces. Jestem pełna podziwu za to, że aktywnie uczestniczyli i wszystkim życzę, by dalej kroczyli tą drogą do aktywności zawodowej – mówiła Beata Galewska, dyrektor PCPR w Świdnicy. – Warto pomagać innym, ponieważ zawsze po drugiej stronie możemy się znaleźć sami i to spotkanie ma temu służyć. Żebyśmy tu i teraz mogli sobie pomóc, a w jakim wymiarze i w jaki sposób to zależy od państwa – dodała Elżbieta Pienio. Publiczność miała okazję wysłuchać także krótkich prezentacji wiceprezes fundacji „Eudajmonia” Marty Gawryluk na temat: „Usługi asystenckie szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością” czy radcy prawnego, doradcy ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Mateusza Brząkowskiego – „Posłuchaj ile tracisz każdego dnia”.