Odroczenie terminu płatności – korzystne zmiany w przepisach od grudnia

  449

  Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty całej zaległości z tytułu składek, w tym również należności finansowanych przez ubezpieczonych. Ustawa wejdzie w życie w grudniu tego roku.

  Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odroczyć termin płatności składek lub rozłoży dług na raty, jednak ulgi te mogą dotyczyć jedynie należności finansowanych przez płatnika składek. Składki finansowane przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek, potrącane przez przedsiębiorcę z ich wynagrodzenia, muszą zostać uregulowane przed zawarciem umowy o udzieleniu ulgi. Warunek ten stanowi często barierę, która uniemożliwia spłatę zadłużenia,
  a także pogłębia trudną sytuację płatnika. Spłata należności w układzie ratalnym stanowi dogodną ulgę, ponieważ od takiego zadłużenia nie nalicza się odsetek za zwłokę, a wszelkie działania egzekucyjne prowadzone przez ZUS zostają zawieszone na czas obowiązywania umowy. Opisana zmiana w przepisach stanowi dla wielu przedsiębiorców szansę na oddłużenie. Zwiększa też możliwość odzyskania przez ZUS nieopłaconych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych również we własnym zakresie stara się pomóc płatnikom w odzyskaniu płynności finansowej. W tym celu zostaną powołani doradcy ds. ulg i umorzeń.

  Będą oni mieli za zadanie:

  doradzać klientom w trudnej sytuacji finansowej,

  wskazywać im sposoby poradzenia sobie z zadłużeniem wobec ZUS,

  pomagać im w zebraniu odpowiedniej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o udzielenie ulgi, rozłożenie długu na raty lub umorzenie,

  przedstawić wymagane druki i formularze,

  pomóc przy wypełnianiu oświadczeń niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

  Doradca na podstawie informacji przedstawionych przez klienta zaproponuje najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta i jego możliwości finansowych, a także wysokości zadłużenia.

  Głównym celem tej działalności jest zwiększenie stopnia objęcia należności dobrowolnymi formami spłaty. Więcej informacji można uzyskać 27 listopada u konsultantów w trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy w wałbrzyskim Oddziel ZUS.

  Podstawa prawna: ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 689).