Nowy prezes OSiR Świebodzice

    472

    Janusz Zieliński, dotychczasowy prezes spółki OSiR Świebodzice, złożył rezygnację ze stanowiska. Jest to następstwo stwierdzonych, w czasie trwającego jeszcze audytu w jednostce, nieprawidłowości finansowych.

    Z dniem 21.12.2017 r. w spółce OSiR Świebodzice Sp. z o.o. dokonane zostały zmiany w Zarządzie. Dotychczasowy Prezes OSiR Janusz Zieliński na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej OSiR złożył rezygnację z funkcji prezesa. Rezygnacja została przyjęta. Jest to następstwo stwierdzonych, w czasie trwającego jeszcze audytu w jednostce, nieprawidłowości finansowych. Dotychczasowy prezes złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników spółki, zostały również złożone stosowne wnioski o zabezpieczenie majątków ewentualnych sprawców. Nieprawidłowości dotyczą finansów spółki. Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej OSiR Rada powołała nową osobę zarządzającą – jest to osoba, która będzie tę funkcję pełnić tymczasowo, do momentu powołania w zwyczajnym trybie prezesa spółki. Powołaną osobą jest Pan Dariusz Sokół, posiadający duże doświadczenie w zakresie ujawniania i usuwania nieprawidłowości w takich podmiotach, jak spółki prawa handlowego. Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi zależy na wyjaśnieniu nieprawidłowości w atmosferze pełnej przejrzystości, w oparciu o zasady jawności życia publicznego. W tym celu podjęte zostały wszystkie niezbędne kroki, łącznie z wydaniem polecenia o przeprowadzeniu audytów zewnętrznych we wszystkich jednostkach i spółkach zależnych od miasta – informuje w komunikacie Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy UM w Świebodzicach.