Nowoczesne rozwiązania w służbie zdrowia

2025

Szybsze i łatwiejsze diagnozowanie oraz leczenie pacjentów na terenie województwa dolnośląskiego ma ułatwić pionierski w skali kraju system elektronicznej dokumentacji medycznej. O założeniach i realizacji projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie”, którego liderem jest Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu opowiadali dziś przedstawiciele instytucji opieki zdrowotnej oraz realizatorzy przedsięwzięcia.

W spotkaniu prezentującym projekt wzięli udział – dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Mariola Dudziak, dr n. med. Konrad Kudłacik p.o. z-cy dyrektora ds. lecznictwa w wałbrzyskim szpitalu, Andrzej Maksymowski przedstawiciel wykonawcy projektu, firmy Asseco Poland oraz Radosław Cichy przedstawiciel inżyniera kontraktu Europejskiego Centrum Technologii Informatycznej i Zarządzania Itmed Sp. z o o. Chciałabym podkreślić, że Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu od lata uczestniczy w projektach dotyczących e-Zdrowie. W pierwszym etapie, czyli tzw. „Dolnośląskim e-Zdrowiu 1” byliśmy jednym z trzech liderów konsorcjum, które składa się z dziewięciu dużych jednostek na terenie województwa. W drugim etapie jesteśmy także liderem i reprezentujemy całe konsorcjum zarówno wobec instytucji, w tym w szczególności placówek zarządzających – Urzędu Marszałkowskiego, jak i wszystkich wykonawców. Odpowiadamy również za wszelkie rozliczenia rzeczowe i finansowe – mówiła Mariola Dudziak. W skład konsorcjum wchodzą również – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

Korzyści informatyzacji opieki zdrowotnej

Projekt jest szansą dla szpitala na realizację zadań związanych z informatyzacją. – Najważniejsza część projektu czyli repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej pozwoli nam gromadzić podpisane cyfrowo dokumenty medyczne oraz wymieniać je pomiędzy uczestnikami projektu, a docelowo ze wszystkimi podmiotami, które przyłączą swoje systemy lokalne do systemu regionalnego. Dla nas jest to szczególnie ważne, ponieważ nasi pacjenci trafiają do innych placówek jak i my przyjmujemy pacjentów z historią choroby rozproszoną w całym województwie. Ten system pozwoli naszym lekarzom szybciej dotrzeć do odpowiednich dokumentów i informacji ze względu na bezpieczny podpis cyfrowy i oprzeć na nich diagnozęprzedstawiała zalety przedsięwzięcia Mariola Dudziak. Jakie jeszcze korzyści płyną z wdrożenia projektu? – Liczymy na to, że w przyszłości obrót elektroniczną dokumentacją medyczną ułatwi leczenie i diagnozowanie, a także ograniczy w znacznym stopniu możliwość popełniania błędów lub też, co często się zdarza w chwili obecnej powtarzania badań z tego względu, że poprzednie zaginęły – zauważył dr n. med. Konrad Kudłacik.

Przewidywalne zakończenie projektu i kwestie prawne

Obecnie projekt jest w fazie prób. Program informatyczny szpitala jest w tej chwili dostosowywany do wymogów i przepisów, jak i możliwości obróbki elektronicznej dokumentami. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2013, a jego zakończenie planowane jest na wrzesień tego roku. Ze względu na duże restrykcje nakładane na dostęp do informacji medycznych całkowite wdrażanie systemów przesunięte zostało na 2017 rok. – Nie mamy spójnego prawa w Polsce w tym zakresie i dostęp do tych danych jest w pewien sposób uwarunkowany różnymi aktami prawnymi często sprzecznymi ze sobą. Staramy się wypełnić zobowiązania podmiotów publicznych do ochrony tych danych np. na udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom pacjent musi wyrazić zgodę. Istotne jest to, że na dziś nie ma w Polsce w pełni wdrożonego systemu dokumentacji medycznej – mówił Radosław Cichy. Dodatkowo w systemie dokumenty muszą być podpisane cyfrowo. – W tym systemie po raz pierwszy w kraju wdrażamy pełny obieg elektronicznej dokumentacji medycznej zaufanej, w oparciu o bezpieczne kwalifikowane podpisy. Każdy dokument zapisany przez lekarza w repozytorium będzie musiał być opatrzony podpisem, zawartym na kartach cyfrowychdodał.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Koszt inwestycji to około 22 mln zł z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 18 mln zł.