Kurz i pył im niestraszny. Pracują mimo trwającego od kilku miesięcy remontu

827

Na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych trwają roboty budowlane obiektu przy ulicy Mickiewicza 24 w Wałbrzychu. Prace, choć zbliżają się ku końcowi, nie sprawiają większych uciążliwości pracującym w nim niepełnosprawnym.

Zakres robót w budynku po byłej Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 jest szeroki, bowiem obejmuje przebudowę obiektu oraz prace termomodernizacyjne na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Według początkowych planów, tuż po likwidacji PSP nr 12 w 2012 roku, miał tu powstać dom spokojnej starości. – Inwestycja prowadzona jest przez gminę Wałbrzych, na którą wydane zostały ponad 3 miliony złotych. Prowadzenie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej wsparł również Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotą 175 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówi Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Zakład Aktywności Zawodowej przy ulicy Mickiewicza 24 prowadzony jest przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Działa od 14 lutego 2014 roku. Zatrudnionych jest w nim 28 osób, z czego 20 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 8 to osoby zajmujące się obsługą, czyli trenerzy pracy, księgowa, kierowca dowożący „urobek” oraz rehabilitant i pielęgniarka. – Zatrudnione w ZAZie osoby niepełnosprawne wykonują prace porządkowe oraz piorą i prasują na zlecenie, głównie wałbrzyskich instytucji. Warunki pracy dostosowane są do osób niepełnosprawnych, tak jak to wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowych oraz zakładach pracy chronionej – mówi Wojciech Głodek, wiceprezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. – Osoby pracują 4 godziny dziennie, co również zapisane jest w ustawie. Do tego dochodzi codzienna rehabilitacja trwająca od 15 minut do pół godziny. Ćwiczenia wykonywane są w trakcie pracy bądź tuż po. Pod kątem rehabilitanta osoby się gimnastykują, by wracać do formy.

Do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej było wielu chętnych, na jedno miejsce przypadało 2-3 niepełnosprawnych. Osoby zatrudnione szkoliły się wcześniej na warsztatach terapii zajęciowej. Podczas stażu wypracowywały nabyte wcześniej umiejętności. – Sprzątanie, pranie, prasowanie, maglowanie czy nawet składanie to umiejętności manualne, z którymi nie każdy niepełnosprawny sobie radzi. Ci, którzy to wyćwiczyli są szczęśliwi, że mogą pracować. Nadwyżki z wykonanych zleceń będą mogły zostać przeznaczone na dokształcanie czy turnusy rehabilitacyjne – dodaje Wojciech Głodek. Zakład Aktywności Zawodowej przy ulicy Mickiewicza 24 jest odrębną instytucją i nie ma związku z powstającą przy ulicy 1 Maja 112 placówką o podobnym charakterze.