Elektroniczne zwolnienia lekarskie – łatwiej i korzystniej tylko z profilem PUE ZUS

  612

  1515Każdy przedsiębiorca posiadający profil na PUE będzie miał natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie będzie musiał sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania, a jeśli płatnikiem zasiłków jest ZUS, elektroniczne zwolnienie trafi do ZUS automatycznie.

  Wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) umożliwią szybszą kontrolę poprawności wykorzystywania zwolnienia przez pracowników. Dotyczy to zwłaszcza krótkich zwolnień, które są często dostarczane z opóźnieniem, przez co niemożliwe jest przeprowadzenie kontroli. Można będzie również złożyć elektronicznie w ZUS wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia. Na profilu PUE przedsiębiorca będzie miał stały dostęp do zbioru zwolnień swoich pracowników wraz z możliwością ich eksportu do pliku. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie miał profilu na PUE, to od 1 stycznia 2016 r., gdy lekarz wystawi e-ZLA jego pracownikowi, pracownik ten będzie musiał dostarczyć pracodawcy wydruk zwolnienia. Zadaniem płatnika będzie niezwłoczne przekazanie do ZUS (nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania) wniosku ubezpieczonego o zasiłek wraz z niezbędnymi (takimi jak dotychczas) dokumentami do wypłaty. Dodatkowo przedsiębiorca, który w dniu 1 stycznia 2016 r. nie będzie miał profilu na PUE, musi wcześniej – do końca 2015 r. – poinformować na piśmie swoich pracowników o obowiązku dostarczania mu zwolnień w formie papierowej, czyli wydruku e-ZLA. Jeśli przedsiębiorca założy profil na PUE w 2016 r. lub później, musi powiadomić swoich pracowników (w formie pisemnej), w ciągu 7 dni od utworzenia profilu, o ustaniu obowiązku dostarczania wydruku e-ZLA.

  Jak założyć profil na PUE ZUS?

  Założenie profilu jest bardzo proste i nie zabiera wiele czasu. Można to zrobić w dwóch krokach. Najpierw należy się zarejestrować. Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl i wybrać opcję „Zarejestruj profil”. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do swojego profilu PUE Następnie, ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych, które są dostępne na PUE, w ciągu 7 dni od dnia rejestracji należy potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić:

  osobiście w jednostce ZUS – wystarczy jedna krótka wizyta z dokumentem potwierdzającym tożsamość, albo

  elektronicznie – osoby, które mają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą potwierdzić tożsamość już podczas rejestracji i wtedy wizyta w placówce ZUS nie jest potrzebna.

  Aby zalogować się na swój profil na PUE, na stronie internetowej www.zus.pl należy wpisać login i hasło PUE oraz wybrać przycisk „Zaloguj”. Można również logować się przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego. Przy zakładaniu profilu na PUE oraz w razie wątpliwości dotyczących e-ZLA można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze, pon.–pt. w godz. 7.00-18.00):

  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym),

  • za pośrednictwem adresu e-mail: cot@zus.pl,

  • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel,

  • przez czat na stronie www.zus.pl,

  • w najbliższej placówce ZUS.