Dziecko jedzie do szpitala

  2363

  Wyprawa dziecka do szpitala nie jest łatwym przeżyciem ani dla rodzica, ani dla dziecka. Można się jednak do niej odpowiednio przygotować, wówczas uczucie dyskomfortu niewątpliwie się zmniejsza. Jakie formalności trzeba koniecznie załatwić? Jakie dokumenty należy mieć ze sobą? Co powinno znaleźć się w torbie dziecka?

  Szpital Rehabilitacyjny „Orlik” w Kudowie Zdrój jest jedyną w kraju placówką przyjmującą do kompleksowej rehabilitacji dzieci od lat 3 do 18 z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi, ortopedycznymi i wadami postawy. Na leczenie przyjmujemy również dzieci po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych. Pobyt dziecka w całości jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z umową zawartą z NFZ, szpital prowadzi ogólnoustrojową stacjonarną rehabilitację leczniczą u pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla pacjentów po:

  – urazach,

  – zabiegach operacyjnych,

  -zaostrzeniach chorób przewlekłych, które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

  Dzieci rehabilitowane są indywidualnie w zależności od posiadanego schorzenia oraz wskazań lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji leczniczej. Nasi terapeuci pracują następującymi metodami: PNF, Mc Kenzie, SJ (integracja sensoryczna), Weronika Sherborne, Kinezjologia edukacyjna Dennisona (Edu-K), FED (fixacion, elongacjon, derotacion) wykonując następujące zabiegi: hydromasaż, masaż klasyczny, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe (m.in. Nordic Walking), zabiegi fizykalne (lampa Solux, lampa BV, laseroterapia, pole magnetyczne, zabiegi prądowe), terenoterapia, muzykoterapia, inhalacje solankowe, sauna. Dodatkowo na terenie naszego szpitala znajduje się grota solno-jodowa.

  Aby trafić do „Orlika” należy:

  W pierwszej kolejności należy udać się do lekarza celem uzyskania skierowania. Skierowania do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci „Orlik” mogą wystawiać: lekarze oddziałów pediatrycznych urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych i kardiologicznych lub lekarze z poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej lub reumatologicznej. Po otrzymaniu skierowania należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem „Orlika” w celu uzgodnienia terminu pobytu oraz sposobu dojazdu dziecka. Sugerujemy wspólny pobyt rodziców z dziećmi do 7. roku życia. W obiekcie mieści się obecnie 10 pokoi dla matek z dziećmi z pełnym węzłem sanitarnym. Pobyt osoby dorosłej jest odpłatny. Rodziców przyjeżdżających z dziećmi publicznymi środkami transportu szpital nieodpłatnie odbiera z dworca PKP i PKS w Kudowie Zdroju po uprzednim powiadomieniu na nr tel. 74 866 32 62 w. 31 lub 604 66 12 66.

  Ze względu na przyjmowanie dzieci na rehabilitację ze zmniejszoną odpornością organizmu (stan po chemio- i radioterapii) niewskazany jest pobyt pacjentów z Hbs, HCV dodatnim.

  Personel naszego szpitala uczy rodziców oraz dzieci chorych na hemofilię podawania czynnika krzepnięcia. Szpital dysponuje laboratorium, w związku z czym istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania podstawowych badań, tj.: morfologia, mocz, bilirubina, ASPAT, ALAT. Przez całą dobę nad zdrowiem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pielęgniarska.

  W szpitalu dzieci kontynuują naukę

  Naszych małych pacjentów leczymy cały rok, dlatego tak ważnym elementem prawidłowego rozwoju i czasu powrotu do zdrowia jest kontynuacja nauki w naszej przyjaznej szkole www.orlik.szkola.pl. Działalność ta jest nierozerwalnie związana z działalnością szpitala, zapewniając edukację na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła dysponuje 5 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową z dostępem do internetu, pracownią plastyczną (tzw. „Zielonym domkiem”), odkrytym basenem, boiskiem szkolnym oraz placem zabaw dla dzieci młodszych i starszych.

  „ZAJĘCIA W SZKOLE SĄ CIEKAWE, A NAUCZYCIELE SĄ NASZYMI PRZYJACIÓŁMI” – tak mówią o Orlikowej szkole dzieci, które kilkakrotnie przebywały na leczeniu w Kudowie Zdroju.

  I chyba mają rację gdyż:

  – dbamy o wszechstronny rozwój indywidualny dziecka oraz jego rewalidację (stosowanie indywidualizacji w nauczaniu sprawia, że każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań),

  – organizujemy zajęcia wychowawczo-terapeutyczne rozwijające zainteresowania i osobowość,

  – dostosowujemy proces nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb i psychofizycznych możliwości dziecka,

  – dbamy o sprawność fizyczną poprzez wędrówki turystyczne, gry terenowe itp.,

  – poprzez zabawy pełne radości, tańca i śpiewu, pokazujemy jak cieszyć się życiem.

  Poza realizacją programu staramy się uatrakcyjnić zajęcia tak, aby „uczyć bawiąc i bawić ucząc”. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych i wychowawczych (teatralnych i tanecznych, geograficznych i przyrodniczych, chemicznych, fotograficznych, koła młodego naukowca, czy dziennikarskich.

  W czasie miesięcznego pobytu szkoła organizuje wiele atrakcyjnych spacerów, wycieczek pieszych i autokarowych mających na celu stopniowe poznawanie otoczenia. Dużą wagę przywiązujemy do zapoznania naszych podopiecznych z pięknem Ziemi Kłodzkiej oraz atrakcjami turystycznymi Republiki Czeskiej.

  To już 27 lat

  Szpital dla Dzieci „Orlik” rozpoczął swoją działalność w 1990 r. Na przestrzeni lat 1991 – 2007 przyjął ok. 10.000 „Małych Pacjentów”. Swoją pozytywną opinię „Orlik” zawdzięcza nie tylko pięknej okolicy i doskonale wyposażonemu obiektowi, ale przede wszystkim kadrze medycznej, którą tworzą przyjazne dzieciom, uśmiechnięte, wykwalifikowane pielęgniarki oraz lekarze specjaliści, przyjeżdżający z klinik dziecięcych z całego kraju, by nieść pomoc naszym pacjentom. Ośrodek nasz jest pod stałym nadzorem lekarzy z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu pod kierunkiem Prof.dr hab. Alicji Chybickiej. Mimo, że jesteśmy jedynym tego typu obiektem w Polsce, stale dbamy o podnoszenie standardu świadczonych przez nas usług. W 2009 roku pozyskaliśmy sprzęt w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej, który uzupełnił bazę kompleksowej rehabilitacji naszych dzieci.

  Z uwagi na zapotrzebowanie na pobyty w planach mamy rozbudowę głównego budynku – stworzenie dodatkowo ok. 60 miejsc pobytowych dla dzieci oraz modernizację poszczególnych pomieszczeń dla matek z dziećmi.

  W 2010 roku dzięki Przyjaciołom naszego szpitala zmodernizowaliśmy pokoje dla naszych Małych Pacjentów. Również dla nich zakupiliśmy profesjonalny sprzęt audio-wizualny, który uatrakcyjnia im czas wolny pomiędzy zabiegami terapeutycznymi.

  Nie zaprzestaniemy na tych pracach, chcemy aby odwiedzające nas dzieci czuły się tak jak w domu. Będziemy więc oprócz zakupów kolejnego sprzętu i modernizacji, dbać o pozytywną atmosferę i zagospodarowanie czasu wolnego naszych podopiecznych.

  *************************************************

  Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci „ORLIK” położony jest bardzo malowniczo, w najwyższym miejscu Kudowy – Zdroju, na wysokości 700 m n.p.m., na południowym zboczu Gór Stołowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego.

  JEDYNY TAKI W POLSCE!

  Warunki klimatyczne i położenie mają bardzo istotny wpływ na zdrowie naszych pacjentów. Klimat Kudowy-Zdroju jest najłagodniejszy w polskich Sudetach i charakteryzuje się większym wpływem Oceanu Atlantyckiego w porównaniu ze środkowymi i wschodnimi rejonami kraju. Taki klimat i położenie na znacznej wysokości wg prof. J. Armaty z Kliniki Hematologii Dziecięcej w Krakowie ma znaczący wpływ na przyrost czerwonych krwinek i podniesienie poziomu optymizmu u dzieci. Jedyny w swoim rodzaju mikroklimat tego miejsca, doskonale służy poprawie kondycji szpiku dzieci.

  Barbara Grzegorczyk, prezes Zarządu Sanatoriów-Dolnośląskich