Doktor Klaudia Stelmaszczyk w Głównej Komisji Orzekającej

    495

    Dr Klaudia Stelmaszyk, zastępca dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ponownie została wybrana do składu Głównej Komisji Orzekającej.

    Główna Komisja Orzekająca jest organem drugiej instancji, orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozpoznaje środki zaskarżenia, w szczególności odwołania od orzeczeń i zażalenia na postanowienia wydane przez komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

    Członkostwo w Głównej Komisji Orzekającej jest szczególnym wyróżnieniem i docenieniem dokonań zawodowych.