Certyfikat dla Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach

    376

    Zespół Szkół Specjalnych, jako jedyna placówka w powiecie świdnickim, otrzymała prestiżowy Certyfikat „Chronimy Dzieci”, przyznany w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Certyfikat jest przyznawany placówkom przez Fundację ,,Dajemy Dzieciom Siłę” oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, za wysoki poziom warunków ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

    Szkoła, ubiegając się o wdrożenie tego programu, musiała wypracować i spełnić określone standardy, np.: ustanowić i wprowadzić w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, wskazać sposób monitorowania swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci, zapewnić pracownikom i rodzicom edukację w zakresie ochrony dzieci i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, edukować uczniów w zakresie ich praw oraz ochrony przed przemocą. W ramach programu odbyły się w szkole liczne zajęcia wychowawcze i warsztaty. Ważnym elementem było spotkanie uczniów z funkcjonariuszem policji, a głównym tematem zajęć była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjant uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Uczniowie w sposób bardzo otwarty podchodzili do omawianych zagadnień.

    Wiedzą, że mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Przy okazji okazało się, że posiadają oni bogatą wiedzę na temat różnych zagrożeń. Koordynatorami programu byli – Iwona Wiśniowska (pedagog szkolny) i Ryszard Wiśniowski (szkolny psycholog). Przyznany Certyfikat jest sukcesem całej społeczności szkolnej – nauczycieli, pracowników, dzieci oraz ich rodziców i opiekunów prawnych.