Bartosz Kozina ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach wyróżniony w kraju!

    831

    Bartosz Kozina, uczeń klasy II B Szkoły Podstawowej w Strzelcach, został laureatem regionalnego i wojewódzkiego etapu (I miejsce!)  VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

    Cenne nagrody rzeczowe wręczyli mu osobiście 2 czerwca kierownicy placówek terenowych KRUS Urszula Dembińska – kierownik Placówki Terenowej w Świdnicy i Bartłomiej Grzegorczyk – kierownik Placówki Terenowej w Wałbrzychu. W uroczystości wziął udział także wójt gminy Marcinowice – Władysław Gołębiowski, który zagwarantował Bartkowi i jego rodzicom wyjazd do Warszawy, ponieważ chłopiec znalazł się w ścisłej czołówce 30-stu wyróżnionych w kraju i swoim sukcesem będzie się cieszył jeszcze raz w 14 czerwca w Warszawie, gdzie w Sali Kolumnowej Sejmu odbierze kolejną nagrodę.