Rejestracja firmy w KRS

803

Od grudnia 2014 r. łatwiej jest zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jak to zrobić? Trzeba jedynie złożyć wniosek o wpis do KRS oraz wniosek NIP-8 do urzędu skarbowego.

W sądzie rejestrowym przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis do KRS, na podstawie którego NIP i REGON zostaną nadane automatycznie. Podstawowe dane o firmie wpisane do KRS to NIP i REGON. Natomiast tzw. dane uzupełniające, czyli informacje nieujawniane w KRS lub takie, którymi przedsiębiorca nie dysponuje w momencie rejestracji (np.: nazwa skrócona płatnika składek czy data powstania obowiązku opłacania składek), trzeba zgłosić na wniosku NIP-8 we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym w ciągu siedmiu dni od daty rejestracji w KRS.

Dane podstawowe i uzupełniające są automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), a stamtąd trafiają do ZUS. Na podstawie tych informacji ZUS zakłada konto płatnika składek, na którym rozliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia za płatnika oraz osoby zgłoszone przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń.

Na podstawie danych otrzymanych z CRP-KEP ZUS sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek,

ZUS ZBA – informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek,

ZUS ZAA – informację o adresach prowadzenia działalności.

Tym samym przedsiębiorca nie musi sam przekazywać do ZUS dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek. Przedsiębiorca ma jednak obowiązek w ciągu 7 dni od chwili zatrudnienia, zgłosić pracowników do odpowiednich ubezpieczeń, a także członków rodzin osób ubezpieczonych do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Służą do tego formularze ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, które należy przekazać do ZUS.

Jak można zmienić dane? Dane podstawowe, czyli NIP i REGON, należy zgłosić do KRS. Dane uzupełniające zmienia się na wniosku NIP-8 w urzędzie skarbowym.

Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach informacyjnych w salach obsługi klientów ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.