Otrzymałem z ZUS decyzję odmawiającą przyznania emerytury. Chcę się od niej odwołać do sądu. Czy pominięcie ZUS przyspieszy postępowanie?


654

Niestety, nie przyspieszy. Osoba, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia ZUS, może odwołać się do sądu określonego w pouczeniu decyzji, ale za pośrednictwem ZUS-u. Skierowanie bezpośrednio do sądu nie przyspieszy rozpatrzenia sprawy, bo sąd i tak będzie musiał przesłać odwołanie do oddziału ZUS, który wydał decyzję w sprawie. Nie jest bowiem możliwe rozpatrzenie sprawy przez sąd bez udziału oddziału ZUS i ustosunkowania się do zarzutów i wniosków w odwołaniu.

Nie zawsze mam czas i okazję osobiście stawić się w ZUS-ie, aby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Czy w dobie internetu istnieje możliwość, żeby uzyskać takie zaświadczenie drogą elektroniczną?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek można uzyskać poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jak to zrobić? Otóż po zalogowaniu się do PUE trzeba kliknąć w zakładkę „Płatnik”, a następnie wybrać z menu opcję „Usługi – katalog usług”. Potem z listy usług należy wybrać ,,Złożenie dokumentu ZUS-EWN. Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek”. W przeglądarce pojawi się okno z elektronicznym wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Trzeba go wypełnić. Można sprawdzić jego poprawność po wybraniu opcji ,,Sprawdź”. Po zapisaniu dokumentu należy wybrać sposób przesłania odpowiedzi z ZUS. Można wybrać drogę elektroniczną – przez portal PUE. Wtedy przedsiębiorcy, który nie zalega z opłacaniem składek, zaświadczenie zostanie przysłane na skrzynkę odbiorczą w „Dokumentach i wiadomościach”. Na koniec wniosek należy podpisać za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Dokument zostanie wysłany do ZUS, a płatnik otrzyma informację zwrotną z potwierdzeniem wysłania. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.zus.pl w zakładce „Poradniki”.