Od dłuższego czasu przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy w jego trakcie mogę podpisać umowę zlecenie i pracować?

579

Wykonywanie jakiejkolwiek pracy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim (w tym także na podstawie zlecenia) powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego bądź żądanie zwrotu już pobranego świadczenia za okres od początku zwolnienia. Zasiłek ten jest bowiem wypłacany zamiast wynagrodzenia.