Kiedy ZUS może skontrolować zwolnienie lekarskie? cz. 1

1617

Jeśli jesteś ubezpieczony, a zachorowałeś lub uległeś wypadkowi, przysługuje ci zasiłek chorobowy. Pod warunkiem, że faktycznie jesteś chory, a nie wykorzystujesz zwolnienia do innych celów. Wałbrzyski oddział ZUS w 2014 roku dokonał blisko 15 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Kiedy i dlaczego ZUS może skontrolować, czy prawidłowo wykorzystujesz zwolnienie lekarskie?

Dlaczego ZUS kontroluje?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma w obowiązku dbałość o racjonalne wydatkowanie pieniędzy m.in. z wyodrębnionego funduszu chorobowego – wszak ZUS dysponuje pieniędzmi z naszych składek, z których wypłacane są zasiłki chorobowe. A jak się okazuje, nie każdy bierze zwolnienie lekarskie dlatego, że jest chory. Czasem potrzebuje ,,podgonić robotę” u drugiego pracodawcy, wyjechać z rodziną na urlop lub zrobić remont w mieszkaniu. Zdarzają się także fikcyjne zatrudnienia po to, aby później pobierać zasiłek chorobowy. Nic zatem dziwnego, że ZUS dokonuje kontroli, tym bardziej, że takie zobowiązanie nakłada na niego ustawodawca.
Co jest przedmiotem kontroli?
ZUS przeprowadza kontrolę w dwóch zakresach: po pierwsze – pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy; po drugie – pod kątem prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Kontroluje również zasadność zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.
Czy zwolnienie lekarskie jest zasadne?
Przy sprawdzaniu prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, ZUS kontroluje, czy lekarz prawidłowo orzekł o chorobie. Sprawdzane są także druki zwolnień lekarskich. ZUS może zatem przeprowadzić badanie ubezpieczonego, skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne, zażądać od lekarza – który wystawił zaświadczenie lekarskie – udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie; może też zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie. W 2014 roku wałbrzyski oddział ZUS dokonał ponad 11 tys. kontroli z zakresu orzecznictwa: 9065 osób stawiło się przed lekarzami orzecznikami – w wyniku kontroli wydano 600 orzeczeń negatywnych lub skracających czasookres zwolnienia lekarskiego. Kolejne 2029 orzeczeń było kontrolowane w zakresie prawidło sporządzonej dokumentacji lekarskiej.