Jeśli zachorujesz, możesz liczyć na zasiłek z ZUS

915

Zasiłek chorobowy jest obok emerytur i rent najczęściej kojarzonym z ZUS świadczeniem. Jaka jest wysokość tego zasiłku? Przez jaki czas przysługuje i czy zawsze wypłaca go ZUS?
Wynagrodzenie chorobowe jest świadczeniem, które przysługuje pracownikom na podstawie Kodeksu Pracy. Świadczenie to wypłaca pracodawca ze swoich środków. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za okres niezdolności do pracy trwającej w roku kalendarzowym do 33 dni. Pracownikom, którzy ukończyli 50 lat, prawo do tego wynagrodzenia przysługuje przez okres do 14 dni w roku kalendarzowym. Z kolei zasiłek chorobowy przysługuje od 34. lub odpowiednio od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Jest to świadczenie finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, że za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową pracownikowi od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Osobom, które pracują u płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, zasiłki przysługujące w okresie ubezpieczenia wypłaca pracodawca. Wypłacone świadczenia rozlicza on w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast pracownikom zatrudnionym u mniejszych płatników, zasiłki chorobowe wypłaca bezpośrednio ZUS. ZUS wypłaca także zasiłki przysługujące osobom prowadzącym działalność pozarolniczą i osobom z nimi współpracującym, duchownym, a także osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia.
Okres wypłaty zasiłku chorobowego to maksymalnie 182 dni. Jeżeli osoba jest niezdolna do pracy z powodu gruźlicy lub okres niezdolności przypada w okresie ciąży, to prawo do zasiłku chorobowego przysługuje przez okres nie dłuższy niż 270 dni. Do okresu wypłaty zasiłku chorobowego zalicza się również okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego, o ile osoba ta jest oczywiście uprawniona do
tego wynagrodzenia.
Po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy przysługuje, nawet jeśli dana osoba nie wykorzystała w roku kalendarzowym wynagrodzenia chorobowego. W takiej sytuacji wypłatą zasiłku zawsze zajmuje się ZUS. Zasiłek zostanie przyznany wówczas, gdy osoba stała się niezdolna do pracy w okresie zatrudnienia i po jego ustaniu nadal nieprzerwanie choruje. Przysługuje on także w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstanie po ustaniu zatrudnienia, pod warunkiem że niezdolność powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego i trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Od tej reguły jest odstępstwo. Dotyczy to niezdolności do pracy wywołanej chorobą, której czas inkubacji jest dłuższy niż 14 dni. W takim przypadku przewiduje się, że zasiłek chorobowy przysługuje także wtedy, jeżeli niezdolność\ do pracy powstanie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia. W pewnych okolicznościach ZUS odmówi jednak prawa do zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia. Tak jest m.in. w przypadku, gdy osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do renty lub emerytury albo ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych.