Formularz PIT za osobę zmarłą

6306

Moja mama zmarła w październiku. Co mam zrobić, aby otrzymać informacje o osiągniętych dochodach mamy PIT w celu rozliczenia z urzędem skarbowym? Nadmieniam że mieszkam Zielonej Górze. Ewentualnie – gdzie mam zadzwonić albo złożyć odpowiedni wniosek?
Tomasz

Osoba zainteresowana – w tym przypadku syn – może ubiegać się o wystawienia PIT-u po zmarłym emerycie-renciście. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do ZUS-u, który powinien zawierać:
– dane osoby zmarłej tj. imię i nazwisko, datę urodzenia (pesel),
– ostatnie miejsce zamieszkania oraz
– dane osoby wnioskującej wraz ze wskazaniem, na jaki adres należy przesłać PIT.

Wniosek ten można złożyć osobiście w najbliższym oddziale ZUS lub przesłać go listownie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych).