poniedziałek, Luty 19, 2018

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, to zgodnie z obowiązującymi przepisami masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, bez względu na to, czy podlegasz ubezpieczeniom...

Złóż wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

ZUS wypłaca wraz z należnymi odsetkami emerytury, które były zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., a przyczyną ich zawieszenia...

Kto i jakie powinien spełnić warunki, aby móc bezpłatnie z ZUS pojechać do sanatorium?

Bezpłatnie, z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, może skorzystać osoba ubezpieczona, która z powodu choroby jest zagrożona długotrwałą niezdolnością do pracy, ale...

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest jedną z instytucji prawa cywilnego, której skutki związane są z określonym upływem czasu. Umożliwia ono uregulowanie stanu prawnego w sytuacji, gdy istnieje...

Jesteś outsourcerem? ZUS Ci pomoże

Firmy, które skorzystały z bezprawnego outsourcingu pracowniczego i dziś mają z tego tytułu długi składkowe, mogą liczyć na pomoc ZUS w spłacie należności. Zakład...

Pytanie: Mam 31 lat i jestem w ciąży. Pracuję na czasowej umowie do końca...

Pytanie: Mam 31 lat i jestem w ciąży. Pracuję na czasowej umowie do końca sierpnia tego roku. To pierwsza umowa u tego pracodawcy. Wcześniej...

Jak sobie radzić z sytuacją, gdy nasz sąsiad jest kłopotliwym sąsiadem, utrudnia nam życie,...

Nierzadko zdarza się sytuacja, gdy nasz sąsiad potrafi uprzykrzyć nam życie. Może to być nadmierny hałas, cotygodniowe głośne imprezy nocne albo nawet nieustanne zalewanie....

Jak działa prawo spadkowe w Polsce?

Jak działa prawo spadkowe w Polsce? Czy możemy mieć zastrzeżenia do testamentu, jeśli nie zostaliśmy w nim z jakichś względów uwzględnieni? Oraz co powinniśmy...

Od dłuższego czasu przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy w jego trakcie mogę podpisać umowę...

Wykonywanie jakiejkolwiek pracy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim (w tym także na podstawie zlecenia) powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego bądź żądanie zwrotu już pobranego...

Jestem emerytowanym nauczycielem. Chciałbym udzielać korepetycji, więc myślę o otworzeniu działalności gospodarczej. Jakie i w jakiej wysokości...

Emeryci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie są obowiązkowo objęci ubezpieczeniami społecznymi, dlatego nie muszą z tego tytułu odprowadzać składek, nawet w preferencyjnej wysokości. Obowiązkowo...

Czy można dostać dopłatę z ZUS na inwestycje, jakie realizuję w firmie?

Jestem przedsiębiorcą w branży budowlanej, zatrudniam ponad dwudziestu pracowników i słyszałem o dofinansowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Proszę...

Dekalog ubezpieczonego, czyli co warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych

1. Sprawdź, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił Cię do ubezpieczeń społecznych. Jeśli tego nie zrobił, a zachorujesz lub będziesz mieć wypadek w pracy, możesz mieć...

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ZUS? Kto o tym decyduje? Jak długo można je...

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (182 dni albo 270 dni – w przypadku, kiedy niezdolność była spowodowana gruźlicą...

Czy rodzic może wystąpić o alimenty od dziecka?

Obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz wychowania obciąża krewnych w linii prostej, czyli zarówno rodziców na rzecz dzieci, ale także dzieci na rzecz swoich rodziców....

Rejestracja firmy w KRS

Od grudnia 2014 r. łatwiej jest zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jak to zrobić? Trzeba jedynie złożyć wniosek o wpis do KRS...

Czy dorosłe dziecko może wystąpić do sądu o alimenty od rodzica?

Polskie prawo wyraźnie przewiduje obowiązek rodziców przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Rodzice mają obowiązek wychowywać dziecko pozostające pod...

Renta rodzinna – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Kto jest uprawniony do renty rodzinnej? Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (w tym emerytury...

Jak bronić się przed stalkingiem?

Od 6 czerwca 2011 r. w kodeksie karnym obowiązuje art. 190 a kodeksu karnego, który wprowadził przestępstwo tzw. stalkingu. Przestępstwo to polega na uporczywym...

Dlaczego ktoś posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na stałe może być wg ZUS zdolny do...

ZUS nie ocenia, czy ktoś jest chory, czy zdrowy. ZUS orzeka o tym, czy ktoś jest zdolny do wykonywania pracy, czy nie – a...

Kiedy mówimy o nękaniu i jakie przepisy to regulują?

Od 6 czerwca 2011 r. w kodeksie karnym obowiązuje art. 190 a kodeksu karnego, który wprowadził przestępstwo tzw. stalkingu. Słowo „stalking” pochodzi z języka...