środa, Luty 21, 2018

Odwieś swoją emeryturę

ZUS wypłaca wraz z należnymi odsetkami emerytury, które były zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Przyczyną ich zawieszenia było...

Co dokładnie nazywamy piractwem? Jakie pliki możemy pobrać bez obaw z internetu, a czego...

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku programów komputerowych, albowiem jak stanowi art. 278 § 2 kodeksu karnego, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy...

Kto i w jaki sposób może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu składek?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza brak zaległości wobec ZUS na podstawie faktycznego stanu konta rozliczeniowego w dniu wystawienia tego zaświadczenia.  Zaświadczenie wydawane...

Kto i jakie powinien spełnić warunki, aby móc bezpłatnie z ZUS pojechać do sanatorium?

Bezpłatnie, z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, może skorzystać osoba ubezpieczona, która z powodu choroby jest zagrożona długotrwałą niezdolnością do pracy, ale...

Jak mogę skontaktować się z ZUS, nie wychodząc z domu? Czy jest jakaś infolinia...

Tak. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych można się skontaktować poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) lub poprzez Internet: zarówno wysłać e-maila, porozmawiać przez Skype, czy skorzystać...

Czy można dostać dopłatę z ZUS na inwestycje, jakie realizuję w firmie?

Jestem przedsiębiorcą w branży budowlanej, zatrudniam ponad dwudziestu pracowników i słyszałem o dofinansowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Proszę...

Układ ratalny w ZUS 
dla przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, cz....

Tydzień temu pisaliśmy co to jest układ ratalny w ZUS, kto może z niego skorzystać i jak należy to zrobić. Dziś wyjaśniamy, kiedy ZUS...

Rejestracja firmy w KRS

Od grudnia 2014 r. łatwiej jest zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jak to zrobić? Trzeba jedynie złożyć wniosek o wpis do KRS...

Czy rodzic może wystąpić o alimenty od dziecka?

Obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz wychowania obciąża krewnych w linii prostej, czyli zarówno rodziców na rzecz dzieci, ale także dzieci na rzecz swoich rodziców....

Otrzymałem z ZUS decyzję odmawiającą przyznania emerytury. Chcę się od niej odwołać do sądu....

Niestety, nie przyspieszy. Osoba, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia ZUS, może odwołać się do sądu określonego w pouczeniu decyzji, ale za pośrednictwem ZUS-u. Skierowanie...

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest jedną z instytucji prawa cywilnego, której skutki związane są z określonym upływem czasu. Umożliwia ono uregulowanie stanu prawnego w sytuacji, gdy istnieje...

PARABANKI – jak nie dać się oszukać

W Polsce zasady prowadzenia działalności bankowej określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Zgodnie z tą ustawą, banki mogą być...

Czy dorosłe dziecko może wystąpić do sądu o alimenty od rodzica?

Polskie prawo wyraźnie przewiduje obowiązek rodziców przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Rodzice mają obowiązek wychowywać dziecko pozostające pod...

Jesteś outsourcerem? ZUS Ci pomoże

Firmy, które skorzystały z bezprawnego outsourcingu pracowniczego i dziś mają z tego tytułu długi składkowe, mogą liczyć na pomoc ZUS w spłacie należności. Zakład...

Kontrola zwolnień lekarskich i jej konsekwencje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrole w dwóch zakresach: po pierwsze - bada prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy (tym zajmują się lekarze orzecznicy),...

Jak sobie radzić z sytuacją, gdy nasz sąsiad jest kłopotliwym sąsiadem, utrudnia nam życie,...

Nierzadko zdarza się sytuacja, gdy nasz sąsiad potrafi uprzykrzyć nam życie. Może to być nadmierny hałas, cotygodniowe głośne imprezy nocne albo nawet nieustanne zalewanie....

Jak działa prawo spadkowe w Polsce?

Jak działa prawo spadkowe w Polsce? Czy możemy mieć zastrzeżenia do testamentu, jeśli nie zostaliśmy w nim z jakichś względów uwzględnieni? Oraz co powinniśmy...

Dekalog ubezpieczonego, czyli co warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych

1. Sprawdź, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił Cię do ubezpieczeń społecznych. Jeśli tego nie zrobił, a zachorujesz lub będziesz mieć wypadek w pracy, możesz mieć...

Renta rodzinna – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Kto jest uprawniony do renty rodzinnej? Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (w tym emerytury...

Jakie są konsekwencja nieopłacania składek do ZUS w terminie?

Przedsiębiorca, który nie opłaca składek w wyznaczonym terminie, może zostać obciążony odsetkami za zwłokę, dodatkową opłatą czy też kosztami egzekucyjnymi. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania...