20 milionów na wsparcie przedsiębiorczości

484

Tym razem wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” z Nowej Rudy pracownicy Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych stanęli do przetargu o środki na wspieranie przedsiębiorczości i….. wygrali 20 milionów zł.! Te dwie instytucje oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, także w konsorcjum z wrocławską organizacją, to jedyne dolnośląskie podmioty, które wyszły zwycięsko z przetargu o pulę 80 mln. zł  z funduszy regionalnych. Pozostałe środki przejęły instytucje z innych województw. Prezesi SSIG Konrad Jabłoński i Łukasz Świeczko, 20 września podpisali z Marszałkiem Dolnośląskim umowę na 10 mln z opcją na następne 10 mln, po wydatkowaniu pierwszej transzy. Łącznie z wkładem własnym Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Agroreg stawiają do dyspozycji 24 miliony zł. Już przyjmują wnioski od przedsiębiorców o udzielenie pożyczki. 

Można będzie ubiegać się o pożyczki w maksymalnej kwocie 500 000 zł przy 5-letnim okresie spłaty. Koszt z jakim będzie musiał zmierzyć się przedsiębiorca to tylko oprocentowanie, które rozpoczyna się od 1,83% i jest stałe, przez cały okres trwania umowy. Brak jakichkolwiek  opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.

Środki mogą otrzymać zarówno nowoutworzone firmy jak i te, które funkcjonują już na rynku. Pożyczki przeznaczone są na przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Te cele osiągnąć można finansując innowacyjne produkty, procesy i usługi, a także rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa czy inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia, które przyczynią się do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu jej oferty.

SSIG informuje o szczegółach na  SSIG http://ssig.pl/pozyczka-rozwojowa-pliki-do-pobrania/ i pod numerami telefonów: 695-946-414, 695-946-415 oraz 530-573-081.